Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na
jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych
do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie
będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z
naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje
dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na
rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci
poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami whttps://volawear.shoplo.com/

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych volawear.shoplo.com (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

NIP: 714-126-85-76, REGON: 384135343

II. System ochrony danych osobowych
ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych
należą:
1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a
volawear.shoplo.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie
najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-
sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
4. System IT volawear.shoplo.com oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie
standardy ochrony danych osobowych.
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w
volawear.shoplo.com, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na
ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i
pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują
rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego
zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej
chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z volawear.shoplo.com.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
volawear.shoplo.com;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo
pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu
sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż
wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania
przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych
metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu
sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy
dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu
sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;


Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez volawear.shoplo.com i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane
są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju
przesyłki przekazywane są :
a. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Inżynierska 8, 03-422 Warszawa NIP: 1132567365

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane
wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez
volawear.shoplo.com.
volawear.shoplo.com współpracuje z następującymi operatorami płatności:
1. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (NIP: 585-13-51-185) operatora
serwisu bluemedia.pl

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi
przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.


C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na
który przesyłane będę informacje handlowe z volawear.shoplo.com, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w volawear.shoplo.com lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

1. FRESHMAIL z siedzibą w Krakowie (NIP 6751496393, REGON 123040091) operatora serwisu FreshMail

D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w
celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach
odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub
zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie
prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku
prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po
wejściu na volawear.shoplo.com

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta volawear.shoplo.com.
W ramach volawear.shoplo.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.


W ramach volawear.shoplo.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
volawear.shoplo.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach volawear.shoplo.com;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych volawear.shoplo.com;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta
ustawień i personalizację interfejsu volawear.shoplo.com;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych
bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z
volawear.shoplo.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
zakończeniu odwiedzin w volawear.shoplo.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej.


A. volawear.shoplo.com (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta volawear.shoplo.com automatycznie gromadzi w logach
dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z volawear.shoplo.com. Dane te
gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu
operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,
dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na volawear.shoplo.com i są wykorzystywane
jedynie w procesie optymalizacji volawear.shoplo.com w celu zapewnienia jak największej wygody
korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
volawear.shoplo.com korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:
0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą
w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego
dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.


B. volawear.shoplo.com (cookies)
volawear.shoplo.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia volawear.shoplo.com rozpoznania Ciebie i dostosowania
volawear.shoplo.com do Twoich potrzeb.
volawear.shoplo.com wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym
cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności,
po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania volawear.shoplo.com (sesja trwa 30 dni od
ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania volawear.shoplo.com; (sesja trwa
30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5. personalizowania wyglądu volawear.shoplo.com przez wyświetlanie produktów, które
algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie
kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów,
producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone
bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej
aktywności, po czym cookie jest kasowane);


C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych
na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez volawear.shoplo.coml źródeł
ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.


D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez volawear.shoplo.coml oceny
poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci
AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
volawear.shoplo.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i

znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane
niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej volawear.shoplo.com lub zawierające inne niż
wymienione w polityce prywatności dane.
volawear.shoplo.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak
za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych
partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich
cookies.
volawear.shoplo.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów volawear.shoplo.com

Volawear.shoplo.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w volawear.shoplo.com linki do innych stron internetowych. Volawear.shoplo.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez
właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację
każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy
chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi
Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, volawear.shoplo.com
dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na
podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i
w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora
Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą:
agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie,
firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi
podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i
zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie
jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności volawear.shoplo.com

Volawear.shoplo.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania volawear.shoplo.com
lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie volawear.shoplo.coml powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji
e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://volawear.shoplo.com/strona/polityka_prywatnosci

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i
informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Volawear.shoplo.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych
sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa
Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail kontakt@volawear.com.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz
lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@volawear.com.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

NIP: 714-126-85-76, REGON: 384135343

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl